Antroposofische fysiotherapie

Mijn methode werkt via de ritmes die we in ons hebben – ademhalings-, hart-, kou- en warmteritme, ook stress- en ontspanningsritme en nog vele andere ritmes.
Via een massagetechniek, die zeer weldadig is, ‘spreek’ ik die ritmes aan. Dit leidt er dan toe dat het lichaam zelf andere oplossingen vindt in plaats van bijvoorbeeld steeds maar weer die schouders optrekken als bescherming of uit gewoonte. Door mijn appèl doorbreek je zelf die gewoontes. Het lichaam doet dit zelf – dus het gaat niet via gepsychologiseer of via het hoofd.
Wel kun je na de massage soms merken: hé, ik sta ineens prettiger op m’n benen! Of: hé die watten zijn uit m’n hoofd.

Door deze methode, ‘ritmische massage’ geheten, kun je meer doen dan eenvoudig en alleen maar symptoombestrijding. Na de massage is het goed om een 20 minuten nog wat te blijven liggen zodat je niet meteen weer in de hectiek van het dagelijkse belandt en de ritmewisselingen hun plek kunnen vinden.

Wil je nog meer weten, ga dan naar mijn beroepsvereniging: NVAF

Een behandeling kost naar draagkracht tussen 25 en 70 euro per keer.

Instant loop- en wandeladvies

wandelen

Hallo wandelaars en andere lopers,
In de zomer zie ik dagelijks vanuit mijn raam talloze mensen voorbij lopen. Ik woon namelijk aan het Pieterpad. Iedereen heeft zijn of haar eigen persoonlijke loop en dat moet vooral ook zo blijven. Maar dikwijls denk ik: Ach, kon ik maar even laten ervaren hoeveel lichter het kan.
Met ‘Lichter Lopen’ bieden wij daarom een mogelijkheid om via advies, ervaring en eventueel oefeningetjes wat gemakkelijker te lopen.
De praktijk is gevestigd in Mensingeweer, circa 7 km van de start van het Pieterpad, en als u wilt kunt u en route een afspraak maken. Soms zal het passen en meten zijn, omdat ik mijn fysiopraktijk aan huis heb. Bel of sms naar 06 – 21 49 85 18 en ik reageer zo snel mogelijk.
Kosten: tussen 15 en 35 euro

Kinderen en zintuigen

Rondom het kind

Daar is ze dan, Hannah, die iedere maandag komt. Ik zet steeds dezelfde spulletjes klaar die ze herkent. Hannah is anderhalf jaar en heeft al allerlei vaste punten in huis en tuin. Zo ‘zweeft’ ze vrijwel meteen, zodra ze hem ziet, naar de grote witte plastic gans, die in de tuin op een boomstronk staat. Was ze in haar moeders armen nog even wat angstig omdat ze veranderingen voelde aankomen, nu stort ze zich op de gans en is moeder zo vergeten.
‘Vergeten’, dat is nou een typische duiding van de werkelijkheid van een volwassene. Hannah is haar moeder niet vergeten, moeder en gans zijn een geheel in de hele grote ruimte waarin ze nog leeft. Pas als ze nog meer op aarde is, zoals haar moeder dat is, zal ‘vergeten’ voor dit proces het juiste woord zijn. Nu hoort alles nog bij elkaar. Dit wordt er bedoeld als je zegt dat het kind nog zo kosmisch is.
In de eerste zeven jaar zal Hannah een grote soms moeilijke weg gaan om zichzelf en de wereld te leren onderscheiden. Te incarneren kun je ook zeggen. Grote hulp daarbij zijn de onderste zintuigen.
De onderste zintuigen? Wat zijn dat? Het zijn die zintuigen die de eerste zeven jaren van de conceptie tot de tandenwisseling buitengewoon actief zijn en daardoor vormend en opbouwend, inspirerend werken aan het proces van het fysieke lichaam. Ze heten: tastzin, levenszin, evenwichtszin en eigen-bewegingszin. Dit zijn namen voor zintuigprocessen die net zo reëel zijn als de andere, voor ons ‘gewone’ zintuigen, zoals horen, zien, smaak en reuk.
De eerste zeven jaar van ons leven dienen de onderste zintuigen ons lichamelijke zijn. Zij zorgen ervoor dat dit menselijke fysieke lichaam gaat functioneren hier op aarde. In het artikel Ontmoeting met de onderste zintuigen, dat is verschenen in het tijdschrift Rondom het kind, doe ik een poging deze woorden inhoud te geven. Klik op de titel om het artikel te lezen.

Workshop ‘Levensgedicht wandelen’

Heb je zin in een wandeling? En wil je bijzondere herinneringen ophalen? Tijdens de workshop ‘Levensgedicht wandelen’ sta je stil bij bepaalde leeftijden en vertel je elkaar herinneringen. Ook is er ruimte voor toekomstfantasieën. Aan het eind van de workshop blijk je je eigen levenslied of levensgedicht te hebben gecomponeerd.
Een mooi evenement voor familiefeesten, bedrijfsuitjes en festivals.

L1060878

Tijdens de workshop ‘ Levensgedicht wandelen’ lopen de deelnemers in tweetallen langs verschillende leeftijdsfasen, die wij in het terrein gemarkeerd hebben. Elke post staat voor een periode van 7 jaar (te beginnen bij 7 jaar, door naar 14 jaar, 21 en zo verder). Je staat even stil en vertelt elkaar een herinnering van voor die leeftijd. De luisteraar geeft een titel aan die herinnering en vice versa. In speciale boekjes die de wandelaars meekrijgen schrijven ze die titels op.
Als de deelnemers bij hun huidige leeftijd aangekomen zijn, kuieren ze naar de post van het NU. Daar aangekomen zijn ze in het heden beland, nadat ze hun leven hebben doorgewandeld. Ze vertellen elkaar hoe ze er nu voor staan, deze week, of dit seizoen. Ten slotte lopen ze naar het midden waar de vlag met sterren de Toekomst-post aangeeft. Daar uiten ze een toekomstwens of -fantasie, voor morgen of de verre toekomst. Aan het eind van de wandeling vormen die titels ieders eigen levensgedicht.
De workshop ‘Levensgedicht wandelen’ had zijn première tijdens het Trekfestival dat maart 2015 rond het Lauwersmeer werd gehouden. Ondanks de felle wind en regenbuien kwam iedereen aan het eind met stralende ogen terug bij het vertrekpunt. Wie hen de paden zag aflopen, zag dat ze zowel in gedachten verdiept en als gericht op elkaar waren. Wat een mooie beweging! Degenen die elkaar al kenden, vertelden dat ze nieuwe herinneringen hadden gehoord. Dat verdiepte. Degenen die elkaar niet kenden, waren verrast over de ontmoeting.
De crux zit ’m in het lopen en de herinnering. Ook mensen die zeiden zich niets te kunnen herinneren, kwamen opgetogen met een volgeschreven boekje bij het startpunt terug. Ze ervoeren de geweldige kracht van herinneren. Als iemand iets uit zijn geheugen opdiept, krijgt alles kleur en diepte. Op die manier vier je het leven op een mooie kunstzinnige manier. Deze workshop in de buitenlucht is ideaal voor familiefeesten, bedrijfsuitjes en festivals. Mensen leren elkaar op een bijzondere manier kennen en nemen tegelijk iets mee over zichzelf.
Bij de start leggen wij de gang van zaken uit en lezen een gedicht ter inspiratie. Ter afsluiting kan iedereen die dat wil zijn of haar gedicht voorlezen. Naar wens lezen wij nog een of twee gedichten voor.

Technische gegevens
De wandeling duurt ongeveer een uur
Terreinvereisten: ruimte om te wandelen
13 Bomen of andere objecten die tot baken voor de leeftijden kunnen dienen. Als die er niet zijn, kunnen wij die vormgeven
Leeftijd vanaf 16 jaar.

Wat leveren wij?
Uitzetten en kunstzinnig vormgeven van het traject
Markeringen voor de leeftijdsposten
Boekjes om de levensgedichten in op te schrijven, deze mogen de wandelaars houden
Schrijfmateriaal
Begeleiding & inspiratie

Kosten
In overleg

Contact
riemkecramer@hetnet.nl

Trekfestival: licht wandelen bij tegenwind

027_L1060886

Hagel en sneeuw, onweer wind en regen / deren ons niet. Wij kunnen er wel tegen / Lach er maar om en stap er flink doorheen / Als straks de zon eens scheen…

L1060830

Vooral bij flinke wind wilden de bezoekers van het Trekfestival ervaren hoe ze lichter kunnen lopen. Riemke duidt het uit.

L1060878

Deelnemers aan de workshop ‘Levensgedicht wandelen’ verdiepen zich in elkaars herinneringen.

Trekfestival: workshops ‘Lichter lopen’ en ‘Levensgedicht’

L1060809

Op het Waddenkwartier houden Ri & Ro tijdens het Trekfestival elk een workshop. Bij beide workshops heb je een unieke gelegenheid om te ervaren hoe je letterlijk of figuurlijk in het leven staat.

Bij de workshop ‘Lichter lopen’ van Riemke Cramer krijg je door grappige ervaringen het besef hoe je over de wereld loopt. Iedereen heeft zijn of haar eigen persoonlijke loop en dat moet ook vooral zo blijven. Maar dikwijls denkt zij (ze woont aan het Pieterpad): Ach, kon ik die voorbijganger maar even laten ervaren hoeveel lichter het kan.

Bij de workshop ‘Levensgedicht’ van Robertine Romeny ervaar je de geweldige kracht van herinneren. Als iemand je een herinnering vertelt en je luistert, verschijnt er iets van de persoonlijkheid. Alles krijgt kleur en diepte. Het is zo wonderlijk, we hebben het zelf ervaren. We hebben een wandeling uitgezet langs de verschillende leeftijdsfasen, gemarkeerd door wilgentakken. Hier vertel je elkaar een herinnering van die tijd. De luisteraar geeft een titel aan die herinnering en vice versa. Aan het eind van de wandeling heb je je eigen levensgedicht.

Hieronder lees je – met terugwerkende kracht – het verslag van de wording van deze workshops.

Het leven, niet de kaart

00Trek15Maart_4
Op de foto zie je de kaart voor de levensgedichtwandeling

Het pad wordt pad doordat ik erop loop
en ’t stap voor stap ontdek.
Verwacht niet in je leunstoel dat het pad vanzelf verschijnt.
Begin, beweeg, ga ergens heen en vind,
ook als bewegen slechts een houding vinden is.
Het innerlijk kompas wijst in de juiste richting:
bewegen blijkt geen zwerven zonder zin.
(Claire Blatchford)